כותרת קטגוריה פופולריות
אתה בבית ברכות לשחרור 61
קיבלת תואר – לדוקטור הטרי שונות 278
נשואים גאים ברכות לחתונה 157
ידידו הטוב של האדם – לאימוץ כלב שונות 19
יורדים – לעוזבים את הארץ מכתבי פרידה / ברכות לפרידה 259
פלסטיקה – לניתוח פלסטי שונות 16
שפעת חצופה שונות 12
שן שלום – לעקירת שן שונות 22
ציציות – לחוזר בתשובה בהצלחה 36
אל נא תיפול רוחך ברכות אהבה 184