ברכה לתלמידים

לכם תלמידים יקרים,
נאחל שנה של איחולים לבביים,


גישור עשייה והנאה בלימודים,
שנמשיך לחבור כך בכל השנים,
שנרבה ונצליח גם אנחנו אתם והתלמידים הנוספים.