כותרת פופולריות
חג ראש השנה שמח 1,684
שנת הגשמת משאלות 459
שנה פוריה 989
שנה מדהימה מכל הבחינות 470
עוד שנה עוברת 270
שנה של בריאות ושמחה 429
שנה מוצלחת 444