כותרת פופולריות
חג ראש השנה שמח 49
שנת הגשמת משאלות 23
שנה פוריה 41
שנה מדהימה מכל הבחינות 12
עוד שנה עוברת 14
שנה של בריאות ושמחה 28
שנה מוצלחת 16