כותרת פופולריות
חג ראש השנה שמח 336
שנת הגשמת משאלות 96
שנה פוריה 100
שנה מדהימה מכל הבחינות 107
עוד שנה עוברת 63
שנה של בריאות ושמחה 126
שנה מוצלחת 83