כותרת פופולריות
חג ראש השנה שמח 347
שנת הגשמת משאלות 97
שנה פוריה 118
שנה מדהימה מכל הבחינות 108
עוד שנה עוברת 64
שנה של בריאות ושמחה 127
שנה מוצלחת 84