כותרת פופולריות
חג ראש השנה שמח 356
שנת הגשמת משאלות 100
שנה פוריה 160
שנה מדהימה מכל הבחינות 112
עוד שנה עוברת 69
שנה של בריאות ושמחה 127
שנה מוצלחת 87