כותרת פופולריות
ככל שתתבגר 353
גדול בתורה 219
ברכה לחתן השמחה 288
חוגג בר מצווה 441
ברכה מחוייכת 289
פרק חדש ומפתיע 263
מילד לנער מקסים 340
לבר מצווה הגעת וזאת לא טעות 281