כותרת פופולריות
אהובי היקר 858
אהבת חיי 820
אהבתי 296
אל נא תיפול רוחך 146
למדתי 174
תמיד חושבת עליך 277
קרני אהבה 188
לידיד אהוב 109
ברכה מרגשת לאהוב 1,517
אוהב אותך 352