כותרת פופולריות
אהובי היקר 575
אהבת חיי 535
אהבתי 205
אל נא תיפול רוחך 100
למדתי 122
תמיד חושבת עליך 191
קרני אהבה 127
לידיד אהוב 76
ברכה מרגשת לאהוב 914
אוהב אותך 243