כותרת פופולריות
אהובי היקר 957
אהבת חיי 930
אהבתי 338
אל נא תיפול רוחך 164
למדתי 196
תמיד חושבת עליך 326
קרני אהבה 212
לידיד אהוב 124
ברכה מרגשת לאהוב 1,750
אוהב אותך 399