כותרת פופולריות
אהובי היקר 5,026
אהבת חיי 6,136
אהבתי 1,553
אל נא תיפול רוחך 845
למדתי 793
תמיד חושבת עליך 1,621
קרני אהבה 878
לידיד אהוב 557
ברכה מרגשת לאהוב 9,521
אוהב אותך 1,921