אהבתי

בזאת מוקדשת לך … אהבתי
תודה על כך  … שהינך שלי
תודה על רגעים נפלאים … אותם אנחנו יחד חווים
ועוד דבר אחד קטן  … תודה שהגענו עד לכאן

 

נשלחה ע"י ניבא עבד.