כותרת פופולריות
המתכון 140
הצעד הראשון 84
מסע רומנטי 75
אחד 60
האושר נמצא בכל מקום 104
האחד לצד השניה 102
בשמש ובצל 41
זכרונות 40
אנשים מיוחדים 81
לזוג הטרי 283