כותרת פופולריות
המתכון 110
הצעד הראשון 66
מסע רומנטי 64
אחד 55
האושר נמצא בכל מקום 86
האחד לצד השניה 82
בשמש ובצל 34
זכרונות 37
אנשים מיוחדים 71
לזוג הטרי 233