ברכות בנושאים שונים- לכבוד הצוות הרפואי שטיפל בך ולשלל אירועים נוספים, וגם ברכות תודה לאלה שעזרו לך בתקופות קשות ואתגרים.