כותרת פופולריות
ברכה ללוחמת אמיתית 94
תפיק את הטוב ביותר 62
אתה כבר לא אזרח 50
שפשוף נעים! 60
רק תקופה 24
תחזור בשלום 42
שישמור אותך השם 38
בהצלחה 48
עכשיו אתה עולה על מדים 61