תחזור בשלום

הרבה הצלחה, שמור על עצמך.

תחזור הביתה בשלום!
ותזכור שאם יהיה קושי,
תלמד ממנו ותיקח את זה לטובה
ושזה רק יחשל אותך!