שישמור אותך השם

מי ייתן שישמור אותך ה'
בדרכך החדשה.

בהצלחה ושכל משאלותייך יתגשמו
אוהבים: ______