בשמש ובצל

אני מאחל לך את כל ההון שבעולם,
כל מה שטוב בשבילך ולנפשך.

בשמש ובצל
באמצעות ריקוד ובשיר
מאחל לך ולאישתך החדשה
שהשם בשמים יברך אותכם כזוג,
למשך כל החיים הארוכים שלכם.