למדתי

בגן למדתי שבשבוע יש 7 ימים,
בבית הספר למדתי שביום יש 24 שעות,
בצבא לימדו אותי שבשעה יש 60 דקות,
אבל בחיים לא לימדו אותי ששנייה אחת בלעדיך זה נצח.

 

נשלחה ע"י ברנשטיין שרי.