אנחנו רוחקים שיחת טלפון

איני יכול לתאר לעצמי מה אתה מרגיש עכשיו,
אני רוצה שתדע שאנחנו רוחקים שיחת טלפון.
תנחומי הלבביים.