מלאכים

תינוקות הם מלאכים שמגיעים לעולם,
הכנפיים שלהם נעלמות ברגע לידתם.

מבט אחד בעיניהם ואנחנו לא אותו הדבר,
הם חלק מכם עכשיו, חלק שיש לו שם.

החלק הזה הוא הלב שלך וקשר שלא יתנתק לעולם
התינוק שלך מלאך! מזל טוב!