לתינוק יש תינוק

כל השנים האלה חשבתי שאתה היית התינוק של המשפחה. אני לא מאמין שאפילו לתינוק יש תינוק עכשיו.

מזל טוב מאבא!