אבא יקר אב אהוב

אבא,
מרגע שנולדנו הכרזת שאתה
לא מוותר על גדולינו מעתה
עבודה צריך אך קרירה לא
לכן אתה אבא ואתה פה
לאחר שעות עבודה סדירות
מהרת הביתה אותנו לראות
לא רצית להחמיץ ולו רגע בהתפתחותנו
נהנית מכל שטות או רגע שהשתטית
חבריך הקניטו צחקו התבדחו
מדי פעם מסיפוריך עלינו ברחו
אך אתה לא שמת לבך והמשכת
והנה הרגע להגיד לך נצחת
כשבניהם לא רוצים איתם שיח או שיג
לנו תמיד יש מה להגיד
מתיעצים צוחקים מבלים יחדיו
לפעמים שוכחים שאתה בכלל אב
מובן שגם אמא שותפה לשמחה
אך הפעם החלטנו להקדיש הברכה
לך אבא יקר אב אהוב
יש לך בלבנו מקום חשוב

 

נשלחה ע"י נינה מינסטר.