הודעת תנחומים קצרה

אנחנו לא יודעים איך לרפא את הכאב שלך,
אבל הלוואי שיכולנו.
תנחומינו הכנים ביותר.