יכול לקרות לכל אחד

הרגעים בהם אנחנו מאבדים מישהו קרוב אלינו,
הם הזמנים הקשיים בחיינו.

לא רק שעצב מקיף אותנו,
אלא כל התקווה נעלמת ולא נותנת לנו לנשום.

לא משנה כמה אמיץ אתה,
אירוע כזה מנפץ אותנו קשות ואנחנו צריכים זמן רב להתואשש.

אנחנו לא מקבלים התראות מראש על מקרים כאלה,
זה אירוע עצוב שיכול לקרות לכל אחד בכל עת.

משתתפים בצערך.