תודה על עידוד ותמיכה בתקופה קשה

נתת לי עידוד ותקווה בתקופה קשה.

אני אסירת תודה על התמיכה שלך.

תודה על היותך שם בשבילי.

 

נשלחה ע"י חן מדמוני