תודה למורה על כל השנים

רציתי לך לומר תודה , על אלה השנים,
שהענקת לכל אחד , מכל התלמידים,
החוויה שהזדמנה ללמוד בכיתתך,
זו אפשרות חד פעמית , לבקש את סליחתך.

בכל הללו השנים היית לנו כאם,
מיזגך הטוב, עזר רבות ליחסים להרקם,
גילית עוצמה של רגישות, עצה ידעת לתת,
ואנו תלמידיך, מוקרים לך זאת כעת.

רוצים לך להודות על שעורים מלאי עינין,
איך אצלך בשעורים, מהר עבר הזמן,
עם מילה טובה, הרגעת את הרוחות,
מורה, את ראויה, לעוד ועוד תודות.

אנו מאחלים לך את האושר המושלם,
בריאות ואהבה, בגודל העולם,
איתנו את בזיכרון, איתנו את בלב,
פרידה היא מהלך, שתמיד כואב.

אוהבים
תלמידי    יב 3

 

נשלחה ע"י נחמה צמח.