ברכה למשפחה אומנת

אתם שעושים את העולם לטוב יותר
אתם שהחלטתם על אף ילד לא לוותר
פתחתם את ליבכם ואת דלת ביתכם
לקלוט ילד הזקוק לבית זקוק לכם
החלטתם לתת סיכוי לעתיד טוב
לחבק לעודד ובמיוחד לאהוב
שחלילה שום ילד לא יגדל ברחוב
שלא יצטרך יותר לרעוב
שיגדל בבית חם כמו כולם
משפחות כמותכם הם תפארת העם

 

נשלחה ע"י מינסטר נינה.