ציציות – לחוזר בתשובה

יא כופר אוכל שרצים
ראש וראשון המשמיצים
שאתה תחזור בתשובה
ועוד בלי הסבר או תגובה?
לפעמים נסינו הימרנו
מי הבא אך עליך לא האמנו
ומה זה קבלנו שוק
אז החלטנו  לא לשתוק
היו רמזים כיפה אחר צצו הציציות
בשבת כבר הפסקת עם היציאות
בילית יותר לקנאתנו
עם הרב במקום בחברתנו
והנה זה בא אתה לבוש בשחורים
נמנע מלכבד אותנו בביקורים
שמא ידבק בך שמץ טומאה
הלו היינו חברים כרבע מאה
אין לנו כעס חלילה אנחנו אוהבים
ושתמצא זמן גם אלינו מאוד מקווים
אל תנתק אתנו קשר אנחנו ס"ה יהודים
ויותר מזה הכי נחמדים

 

נשלחה ע"י נינה מינסטר.