שהאל ישמור על נשמתו

מילים אינן יכולות לתאר את מה שאני מרגישה.
אני נותנת תנחומים לכל המשפחה.
שהאל ישמור על נשמתו.