רק דברים טובים

הלוואי שבשנה החדשה
יבואו עליכם רק דברים טובים
חום ואהבה, נוחות בביתך
שמחה לילדך,
חברה ותמיכה של משפחתך וחבריך
לב אכפתי
ושתוכל לסמוך על כל בן אדם בקרבתך
שיהיה לך גיוון עשיר בחייך
אומץ לבקש ולומר את האמת
אפילו אם דעותך שונות מכולם
תקווה וחלומות להגשים בעולם הזה
הרצון לגרום לזה לקרות
אור שינחה את דרכך
שלווה ורוגע בראשך
לב ונשמה
מזון לקיבתך ונשמתך
ויד להחזיק בה.

שנה טובה ומתוקה!