ברכה לפי האלף – בית

____ היקרה!

לכבוד יום הולדתך ה- __
נברכך בברכות ואיחולים, לפי ה-א' ב' אלייך שלוחים:

שתדעי ויהיה לך:
אושר,
בריאות,
גמילות חסדים,
דבקות במטרה
התפתחות
ולמידה,
זוהר,זיו
חיים שלויים,
טוב לב
יושר
כושר,
לבלוב
מסוגלות, מצויינות,
נעימות ונאמנות,
סובלנות
עושר
פריחה,
צדיקות
קשרים
רעות,רווחה.
שמחה וששון
תובנות ותושייה

מאחלים : ____

 

נשלחה ע"י שושנה איטח.