שיר התקווה

שנחיה ביחד אבל גם נמצא את הלבד
שתמיד נלך ביחד יד ביד
שנסתכל תמיד קדימה ואף פעם לא אחורה או לצד
שנוכל לעשות גם דברים שסובלים דיחוי מיד


שתמיד נהיה בקו הבריאות ולא בקו אחר
שתמיד נקדים או נגיע בזמן אך אף פעם לא נאחר
שתמיד אחד את השני נאהב
שנשב תמיד פנים אל פנים ולא גב אל גב
שתמיד נתמוך אחד בשניה בכל מצב
שהשיר לא יהיה ארוך מדי עכשיו
שבעיני כולם תמיד נהיה זוג לדוגמא
ושאף פעם ולא חשוב כמה קשה יהיה, לא נאבד את התקווה.

 

נשלחה ע"י אייל אורן.