איך השלג נמס עם הנשיקה שלך

שערך השחור מזכיר לי לילות

בהם היינו רק שנינו,

עיניך היפות מזכירות לי

את הכוכבים שנצצו רק למעננו,

זרועותיך האיתנות מזכירות לי

כיצד רעדתי וחיבקת אותי,

איך לא האמנתי שזה אמיתי…

והחיוך שלך מזכיר לי

איך ליבי פעם בחוזקה,

איך השלג נמס עם הנשיקה שלך…