אני צריך

אני צריך לשאול כמה התינוק יפה?
אני צריך לדעת אם התינוק הגיע בשלום או לא?
אני צריך לשאול מה ההורים החדשים הולכים לעשות?
אני צריך לדעת באמת כמה מאושרים אתם עכשיו?
אני לא, בגלל שדברים מושלמים קורים לזוגות מושלמים.

מזל טוב!