בסוכה

חג הסוכות הוא חג של הכנסת אורחים
ואירוח.
אנו מרגישים תמיד שביתכם הוא סוכה,
בה אנחנו בני בית.
שבחג הסוכות ארבעת המינים יהיו
סמל לשגשוג של משפחתכם.
שבחג תשבעו ולא רק ממאכלים
אלא גם מחברות,
רעים ואחים,
מאהבת האדם ומטוב שיש בעולם.
שבסוכה תיהנו אחד מהשני,
תעריכו את החברה ואת האחווה,
ותדעו שבשבילנו אתם יחדים ומיוחדים.
אתכם אנחנו מוקירים, אוהבים ושמחים
לפגוש בכל הזדמנות.
שתמשיכו להיות אנשים יקרים,
שמי שמתארח אצלם מרגיש כמו מלכים.
חג שמח שלכם יהיה ושכל שנתכם תרווה
בעושר ואושר של מעשה.