אור ושמחה

חנוכה שמח!!
שליבך וביתך יימלאו אור ושמחה
דגן ויצהר, קדושה וברכה


שהימים הבאים יהיו עבורך ימי נס וניצחון
גבורה וישועה, פלא מעל כל דמיון
ברכות שמים לרוב
ומיי יתן ואור הנרות יביר ממך כל מכאוב

 

נשלחה ע"י אפרת אביב.