מי יתן ונשמתו תנוח בשלום

אני באמת מצטער על האובדן שלך.
הדוד שלך יחסר והוא לעולם לא יישכח.
מי יתן ונשמתו תנוח בשלום.