לא לשתות מהבקבוקים

זה בקבוק אני הכוס
למה אתה עלי לכעוס
כמה פעמים הסברתי בדיוק
שלא שותים מהבקבוק
בשביל זה המציאו אותי זה ברור
כי לשתות ישר מהבקבוק אסור
נכנסים פרורים ובכל פרור
מסתתר חיידק רע וארור
אתה מתעלם מקיומי בארון
לוגם מהבקבוק היישר לגרון
לא מתחשב באף אחד
כאילו אתה יחיד ומיוחד
אחריך ישתו אחרים ויגלו
פרורים ולכן הם מאוד יגעלו
ישפכו את המשקה מתוכי לכיור
ובכל זאת אתה אותי לא תזכור
להדיח ולהשתמש בי כדי לשתות
כי אתה לא אוהב לקבל הוראות
ולכן כדאי שאפול ואשבר
ולא תהיה לך כוס יותר
שלום חבר

 

נשלחה ע"י נינה מינסטר.