תנחומינו העמוקים

אני רוצה להציע לך ולמשפחתך את תנחומינו העמוקים והכנים ביותר,
מי יתן ונשמתו תנוח בשלום.