ברכה לחג פסח מלא בשמחה

הגיעה העת לחגוג,

שהרי בלא חג הפסח,

היינו כולנו עבדים לנצח…

אז לפני שנתחיל בסעודה,

נשיר ונספר בהגדה,


נומר כולנו לאל תודה,

על שהוציאנו ממצרים,

שם עבדנו ביזע כפיים.

מאחלים שכפי שהכה בשם באוייבינו,

נכה בכל הרע ונשאיר את הטוב בחיינו,

ננקה את החמץ ונאכל המצות,

ונרבה כולנו במצוות.

אז שיהיה לכל המשפחה,

חג נהדר ומלא שמחה!