משפט תנחומים להודעות

אני מקווה שאלוהינו יביא לך ולמשפחתך את השלווה הנחוצה מאוד בזמן העצוב הזה.
תנחומיי לך ולמשפחתך.