ברכה לחג לזוג מיוחד

סוכה לי בניתי ובה כל טוב האדם,
עזרה וחסד וגם קבלה ואהבת חברים.
בסוכה שלכם כל שנה מחדש מרגישים
את החדווה, את הכוח והעצמתנו כאחים.
לכם רצינו לאחל חג שמח מלא בזוהר,
נתינה, קבלה והרבה עושר חוויתי והצלחות
בבית ובעבודה.
שחג סוכות זה יהיה לכם הזדמנות לחלוק
ביחד מכול טוב.
שתחלקו זה לצד זה את יכולתכם,
את חוכמתכם,
וטוב ליבכם.
טובים השניים מן האחד ואתם
ביחד זוג מיוחד.
לכם סוכה כל השנה, סוכה
בה יש אור, יופי, צמיחה ואהבה.