חג הסוכות הוא חג של צמיחה

חג הסוכות הוא חג של צמיחה,
הוא חג של שמחה וששון, חג
של תקווה.
רצינו לאחל לכם חג סוכות שמח.
שכל ארבעת המינים יהוו קישוטים
יפים להכנסת האורחים שלכם.
תמיד הייתם ותמיד תהיו אנשים
עם לב רחב, יכולת נתינה ואנחנו
יודעים שיש לכם הרבה מה להעניק.
הענקתם לנו קסם וחלום.
קסם החברות וחלום השותפות,
הענקתם לנו כקסם הרבה עצות
ותמיכה,
וכחלום שנחלם כל שיחותנו תווינו
שתי וערב לכדי קשר בל יותר.
שיהיה לכם חג זה תזכורת ליפה
ולטוב שחווים ושתחגגו את
הברכות כמו גם את ההצלחות שלכם
בחיים.