תודה על יום חדש

תודה על יום חדש
תודה על הזריחה
אני כ"כ נרגש
מהלבלוב והפריחה
מטל שמכסה את הגינה
מילד שיוצא בשיר וברינה
כל יום חדש הוא הגדה
לאמא לאבא לילד ילדה
אז נודה לבורא עולם
על כל מה שנתן ונותן
מי יתן ולא יגמר החן
ובכל יום יותר נתחסן

 

נשלחה ע"י ברכה לגזיאל.