תודה לבורא עולם

תודה על היותך קיים בחיינו
תודה על שהנך מורה את דרכנו
תודה על בריאות ילדינו
תודה על מה שהנך עושה לביתנו
תודה על הבוקר שאנו פוקחים את עינינו
נוקיר לך תודה כל חיינו
תודה לבורא עולם
ועל שהנך קיים

 

נשלחה ע"י דפנה יצהר.