אנחנו כמשפחה איתך

אנחנו מצטערים לשמוע על האובדן שלך.
אנחנו כמשפחה איתך ומודעים לכמה כואב לך כעת.
אנחנו מקווים שתמצא דרך לחיות בלעדיו.
מקווים שתתחזק ותתגבר בשביל האחרים.
שהאל יברך אותך ויעזור לך.

אמן.