היינו עמיתים לעבודה

אנחנו נמצאים היום בעצב עמוק עם תנחומינו העמוקים ביותר,
אנחנו שולחים לך הודעה זו ומקווים שהאל יעזור לך לשאת את האובדן הזה ולברך אותך בשלום ובהרמוניה.
היינו עמיתים לעבודה של _____,
מילים אינן יכולות לבטא את צערנו.
המשרד לא יהיה אותו דבר בלעדיו.

_____ יחסר מאוד.