כותרת קטגוריה פופולריות
יום הולדת שנתיים ברכות יום הולדת לילדים 7,254
בת ראשונה ברכות להולדת הבת 615
רק טוב ברכות להולדת הבת 289
בת שהיה רוצה כל אחד ברכות להולדת הבת 260