כותרת קטגוריה פופולריות
יום הולדת שנתיים ברכות יום הולדת לילדים 7,213
בת ראשונה ברכות להולדת הבת 612
רק טוב ברכות להולדת הבת 287
בת שהיה רוצה כל אחד ברכות להולדת הבת 259