כותרת קטגוריה פופולריות
יום הולדת שנתיים ברכות יום הולדת לילדים 7,335
בת ראשונה ברכות להולדת הבת 640
רק טוב ברכות להולדת הבת 294
בת שהיה רוצה כל אחד ברכות להולדת הבת 263