כותרת קטגוריה פופולריות
יום הולדת שנתיים ברכות יום הולדת לילדים 7,149
בת ראשונה ברכות להולדת הבת 608
רק טוב ברכות להולדת הבת 286
בת שהיה רוצה כל אחד ברכות להולדת הבת 255